Download

 

BÖN TILL KÄRLEKENS HJÄRTAN


Swedish


Jesus! Maria! Jag älskar Er!

Ha förbarmande med oss! Fräls alla själar.

Amen.


O, Kärlekens Hjärtan!

O, Hjärtan evigt förenade i Kärlek!

Gör så att jag alltid alskar Er

och hjälp mig att lära andra att älska Er.

Tag, Jesus, mitt stackars syndiga hjärta

till Dig, och ge mig det inte åter förrän

det brinner vid Din Kärlegs låga.

Jag vet att jag är ovärdig att komma till

Dig, men tag mig ändå till Dig och rena

mig i Din Kärlegs flammor. Tag mig till

Dig och använd mig efter Din vilja, för

jag är helt och hållet Din.

Amen.


O, Rena Kärlek!

O, Heliga Kärleg!

Genomborra mig med Dina pilar

och låt mitt blod strömma i Din Heliga

Moders Obefläckade Hjärtas sår.

O, Obefläckade Hjärta, Modershärta !

Förena oss med Din allraheligaste Sons

Hjärta, för att vi må få liv och tröst,

hälighet och kärlek. Amen.


O, Jesus! O Maria!

Ni Kärlekens Hjärtan, jag älskar Er!

Uppsluka mig! Jag är Ert kärleksoffer! Amen.


O, Kärlekshjärtan! Uppsluka mig!

Jag är Ert kärleksoffer! Amen.Imprimatur: Stockholm/Sweden 19.10.2000

Bishop Anders Arborelius O.C.D. 
The last 100 visitors

beginn 05.11-2016