Slowake - MODLITBA K ÚCTE PRESVÄTÝCH S SŔDC JEŽÍŠA A MÁRIE, NAVŽDY SPOJENÝCH Y LÁSKE


Slowake


Ježíš! Mária! Milujem Vás!

Zl’utujte sa nad nami.Zachráňte všetky duše!

Amen.


Ó, Srdcia lásky! Ó, Srdcia navždy spojené v láske!

Darujte mi schopnost’ stále Vás milovat’ a pomáhajte mi,

aby som mohol naučit’ aj druhých Vás milovat’.

Ó, Ježíš, prijmi moje úbohé, zranené srdce ku sebe a nevrát’ mi ho, pokial’ sa nestane planúcím ohňom Tvojej lásky.

Víem, že si nezaslúžím byt’ pri Tebe, ale prijmi ma ku sebe

a posvät’ ma v plameňoch svojej lásky.

Prijmi ma ku sebe a nalož so mnou ako sa páči Tvojej dobrote. Ved’ ja celkom patrim Tebe. Amen.


Ó, Ježíš, čistá láska, svätá láska!

Prebodni ma svojimi šípmi a nechaj stekat’ moju krv

do rán Nepoškvrneného Srdca Tvojej svätej Matky.

Ó, Nepoškvrnené Srdce, Srdce Matky,

sjednot´ nás s Najsvätejším Srdcom Tvojho Syna.

Ó, Srdcia lásky,

darujte nám život a spásu, oslávenie a lásku.

Amen.


Ó, Ježíš! Ó, Mária!

Vy ste Srdcia lásky. Milujem Vás.

Prijmite ma ku sebe.

Vám patrí moja úplná oddanost’.

Amen.


Ó, Srdcia lásky! Prijmite ma ku sebe.

Vám patrí moja úplná oddanost’.

Amen.
Imprimatur:

Olomouc 1.2.2000 generální vikář Mons. Milán Kouba č. J.135/2000 
The last 100 visitors

beginn 05.11-2016