LOSAMBO YA MITEMA MYA BOLINGO

______________________________________________________

Lingala / CongoYezu! Maria! Nalingi bino!

Boyokela biso mawa. Bobikisa milimo!

Amen.Oh Mitema mya Bolingo!

Oh Mitema misangani seko mpo ya Solingo!

Bopesa ngai ngrasia ya solinga bino seko mpe

ya kolingisa bino epai ya bato. Napesi bino motema mura ngai moye mozoki mpe bozongisela ngaiyango babele ntango

ekotonda na moto ya Solingo.

Nayebi ‘te na longobani te kobeleme na bino.

Kasi boyamba ngai mpo

ya bino mpe bopetola ngai na motò mwa Solingo bwa bino.

Boyamba ngai, mpe bosalana ngai lodola elingi bino pampa ‘te namipesi mobimba epai ya bino.

Oh Solingo buwa solo!

Oh Solingo buwa nzambe!

Tobola ngai na compagna mpe sepa makila ma ngai o mpota ya Motema Mbindo Te muwa Maria.

Oh Motema Mbindo Te!

Elongo na Motema Mosantu mpo ya kopesa bomoi, libondi, nembo mpre bolingo.

Amen.


Oh Jezu! Oh Maria!

Boxali MItema mya Solingo! Bozikisa ngai na moto!

Nazali libanzalya bino mpo na. Solingo!

Amen

Download

 
The last 100 visitors

beginn 05.11-2016