Download

 

Croatian - O ISUSE! O MARIJO! O SCRA LJUBAVI!

____________________________________________________

Croatian

Isuse! Marijo! Volim Vas!

Budite nam milosrdni.

Spasite sve duše! Amen.


O srca ljubavi!

O srca zauvijek u ljubavi sjedinjena!

Učinite me sposobnim, neprekidno Vas ljubiti i

pomozite mi, da mogu druge učiti, da Vas ljube.

O Isuse, primi moje siromašno i ranjeno

srce, zadrži ga dok ne postane goruča vatra tvoje

ljubavi. Nisam dostojan biti uza te, ali me primi k

sebi i očisti me od grijeha u plamenu svoj ljubavi.

Primi me k sebi i raspolaži cijelim mojim bićem,

onako kako se sviđa tvojoj dobroti,

jer sav pripadam tebi. Amen.


O Isuse, prečista ljubavi, presveta ljubavi!

Probodi moje srce svojim strijelama i dopusti da

moja krv poteče u rane prečistog srca tvoje svete Majke.

O neokaljano srce, srce Majke, sjedini nas sa

presvetim srcem Tvoga sina.

O srca ljubavi, podarite nam život i spas,

svjetlost i ljubav. Amen.


O Isuse! O Marijo!

Vi ste srca ljubavi. Ljubim Vas!

Primite moje srce u Vasě srce.

Vama se potpuno predajem. Amen.

O srca ljubavi!

Primite moje srce u Vasě srce.

Vama se potpuno predajem. Amen 
The last 100 visitors

beginn 05.11-2016