Hungarian - IMA A SZERETET SZIVEIHEZ

_____________________________________________________

Hungarian


Jézus, Mária szeretlek titeket. Könyörüljetek rajtunk!

Mentsetek meg minden lelkét.

Amen.


Ó Ti, a szeretet szivei!

Ó Ti, a szeretetben örökre egyesült szivek!

Tegyetek képessé arra, hogy állhatatosan

szeresselek benneteket.

Segítsetek, hogy másokat is megtanítsak szeretni titeket.

Ó Jézus, vedd magadhoz szegény, megsebzett

szívemet és vissza se add addig, amig szereteted

iránti égö tüz nem lesz belöle.

Tudom, nem vagyok méltó, hogy hozzád jöjjek,

mégis végy magadhoz és tisztíts meg az irántad való

szeretet tüzében. Végy magadhoz, rendelkezz velem,

ahogy neked tetszik, mert én egészen

hozzád tartozom. Amen.


Ó Jézus, tiszta szeretet, szent szeretet!

Sebezz meg a szeretet nylával és add,

hogy vérem a te szentséges Szüz Anyád

szeplötelen szivének sebeibe folyjon.

Ó szeplötelen sziv, anyai sziv,

egyesits minket szent Fiad legszentebb szívével.

Ó Ti, szeretet szívei, árasszatok életet és

üdvösséget, örök boldogságot és szeretetet. Amen.


Ó Jézus, Ó Mária ! Ti vagytok a szeretet szivei!

Szeretlek benneteket ! Fogadjatok be engem.

Teljesen átadom magam Nektek. Amen.


Ó Ti, szeretet szivei, fogadjatok be engem.

Teljesen átadom magam Nektek. Amen. 
The last 100 visitors

beginn 05.11-2016